Rodzaje przeglądów technicznych na Śląsku

Według normy PN-EN 1176, wymagane są trzy typy kontroli.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Przeprowadzana regularnie, co 1 do 7 dni, służy identyfikacji aktualnych niebezpieczeństw takich jak akty wandalizmu czy zanieczyszczenia terenu.

Kontrola Funkcjonalna

Realizowana co 1 do 3 miesięcy, ma na celu monitorowanie stabilności działania i zużycia urządzeń oraz ich składników.

Kontrola Roczna

Sprawdzanie głównych składników konstrukcyjnych placów zabaw, w tym fundamentów, nawierzchni, i dodatkowych elementów. Weryfikacja zgodności z normami i ocena bezpieczeństwa każdego elementu.

Kontrola Powykonawcza

Przed udostępnieniem placu zabaw, kontrola ma za zadanie zweryfikować prawidłowość montażu oraz zgodność urządzeń z normą PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także na Śląsku

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.