Rodzaje przeglądów technicznych w Lublincu

W ramach PN-EN 1176, należy przeprowadzić trzy różne rodzaje kontroli.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Przeprowadzana regularnie, co 1-7 dni, ta procedura służy do identyfikacji bieżących zagrożeń, takich jak wandalizm i zanieczyszczenia.

Kontrola Funkcjonalna

Co kilka miesięcy, kontrola ta pozwala na ocenę stanu i zużycia sprzętu.

Kontrola Roczna

Realizacja przeglądu strukturalnego placów zabaw, wliczając w to fundamenty, nawierzchnię i akcesoria. Sprawdzanie zgodności ze standardami i ocena bezpieczeństwa każdego składnika.

Kontrola Powykonawcza

Przed otwarciem placu zabaw, jego infrastruktura jest dokładnie sprawdzana pod kątem normy PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Lublincu

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.