Rodzaje przeglądów technicznych

Zgodnie z normą PN-EN 1176 należy przeprowadzać 3 rodzaje kontroli. Wykonujemy je na terenie Małopolski i Śląska.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Wykonywana co 1 – 7 dni, ma na celu wykrycie bieżących zagrożeń np. aktów wandalizmu, zanieczyszczeń powierzchni itp.

Kontrola Funkcjonalna

Wykonywana raz na 1 – 3 miesięcy, której celem jest kontrola stabilności funkcjonowania i zużycia sprzętu oraz jego elementów.

Kontrola Roczna

Główna kontrola wszystkich elementów konstrukcyjnych placów zabaw, w tym fundamentów, nawierzchni oraz elementów towarzyszących. Kontrola zgodności z normą oraz ocena poziomu bezpieczeństwa poszczególnych elementów.

Kontrola Powykonawcza

Kontrola przed oddaniem placu zabaw do użytkowania, ma na celu sprawdzenie poprawności montażu oraz zgodności urządzeń z normą PN-EN 1176

Wyślij zapytanie

  Zobacz także

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.