Rodzaje przeglądów technicznych w Jastrzębiu-Zdroju

W ramach normy PN-EN 1176, wymagane są trzy rodzaje przeglądów.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Celem tej rutynowej działalności, przeprowadzanej co 1-7 dni, jest wykrycie obecnych problemów, takich jak wandalizm czy zanieczyszczenia powierzchni.

Kontrola Funkcjonalna

Przeprowadzana raz na 1 do 3 miesiące, kontrola ta służy do oceny wydajności sprzętu.

Kontrola Roczna

Rewizja kluczowych komponentów placów zabaw, w tym fundamentów, powierzchni i dodatków. Sprawdzanie zgodności z regulacjami i ocena poziomu bezpieczeństwa każdego elementu.

Kontrola Powykonawcza

Przed otwarciem placu zabaw dla dzieci konieczne jest sprawdzenie zgodności z normami PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Jastrzębiu-Zdroju

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.