Rodzaje przeglądów technicznych w Będzinie

W świetle normy PN-EN 1176, konieczne jest zrealizowanie trzech rodzajów kontroli.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Odbywa się co tydzień lub częściej, aby zauważyć współczesne niebezpieczeństwa, w tym akty wandalizmu i zanieczyszczenia.

Kontrola Funkcjonalna

Kwartalne przeglądy mające na celu monitorowanie stabilności i zużycia sprzętu.

Kontrola Roczna

Audytowanie głównych części konstrukcyjnych placów zabaw, obejmujących fundamenty, nawierzchnię i akcesoria. Weryfikacja zgodności ze standardami i ocena poziomu bezpieczeństwa każdego komponentu.

Kontrola Powykonawcza

Kontrola przed otwarciem placu zabaw zapewnia, że spełnia on wymogi normy PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Będzinie

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.