Rodzaje przeglądów technicznych w Knurowie

W myśl standardów PN-EN 1176, wymagane są trzy formy kontroli.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Odbywa się co tydzień lub częściej, by wykrywać aktualne niebezpieczeństwa, np. akty wandalizmu, zanieczyszczenia itp.

Kontrola Funkcjonalna

Raz na kwartał, zadaniem jest sprawdzenie kondycji sprzętu i jego elementów.

Kontrola Roczna

Dokładne badanie wszystkich ważnych składników konstrukcyjnych placów zabaw, w tym fundamentów, nawierzchni i elementów towarzyszących. Ocena zgodności ze standardami oraz poziomu bezpieczeństwa.

Kontrola Powykonawcza

Inspekcja placu zabaw przed jego otwarciem zapewnia zgodność instalacji i urządzeń z wymogami normy PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Knurowie

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.