Rodzaje przeglądów technicznych w Zabrzu

Trzy rodzaje kontroli są zalecane przez normę PN-EN 1176.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Realizowana systematycznie co 1 – 7 dni w celu wykrycia teraźniejszych zagrożeń, jak np. wandalizm, zanieczyszczenia itd.

Kontrola Funkcjonalna

Rutynowo, co 1 do 3 miesięcy, przeprowadza się ją dla oceny kondycji sprzętu i jego zużycia.

Kontrola Roczna

Przegląd głównych części konstrukcyjnych placów zabaw, obejmujący fundamenty, powierzchnię oraz dodatkowe elementy. Analiza zgodności ze standardami i bezpieczeństwa poszczególnych komponentów.

Kontrola Powykonawcza

Zanim plac zabaw zostanie otwarty, sprawdzamy, czy montaż i urządzenia spełniają normę PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Zabrzu

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.