Rodzaje przeglądów technicznych w Żorach

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1176, obowiązują trzy formy kontroli.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Przeprowadzana co 1 – 7 dni, służy do rozpoznawania bieżących ryzyk, takich jak dewastacje czy zabrudzenia.

Kontrola Funkcjonalna

Co kilka miesięcy, ta procedura zapewnia kontrolę nad zużyciem i działaniem urządzeń.

Kontrola Roczna

Kontrola jakości wszystkich ważnych elementów konstrukcyjnych placów zabaw, w tym fundamentów, nawierzchni i elementów dodatkowych. Weryfikacja zgodności ze standardami i ocena bezpieczeństwa każdego składnika.

Kontrola Powykonawcza

Oceniając plac zabaw przed otwarciem, kładziemy nacisk na montaż i zgodność z normą PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Żorach

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.