Rodzaje przeglądów technicznych w Mikołowie

Norma PN-EN 1176 precyzuje, że należy przeprowadzić trzy różne kontrole.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Zadaniem tej regularnie wykonywanej co 1-7 dni czynności jest monitorowanie obecnych zagrożeń, takich jak wandalizm i zanieczyszczenia.

Kontrola Funkcjonalna

Regularnie, co 1 do 3 miesięcy, procedura ta ocenia zużycie i sprawność urządzeń.

Kontrola Roczna

Inspekcja kluczowych elementów placów zabaw, w tym podstaw, powierzchni oraz dodatków. Kontrola zgodności z normami bezpieczeństwa i ocena ryzyka poszczególnych części.

Kontrola Powykonawcza

Przed oddaniem placu zabaw do użytku, przeprowadzamy szczegółową kontrolę, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z normą PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Mikołowie

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.