Rodzaje przeglądów technicznych w Świętochłowicach

Standard PN-EN 1176 nakłada obowiązek wykonania trzech rodzajów kontroli.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Odbywająca się w cyklu od jednego do siedmiu dni, ta procedura ma na celu rozpoznanie istniejących zagrożeń, jak wandalizm lub zanieczyszczenia.

Kontrola Funkcjonalna

Przeprowadzana co kwartał, w celu monitorowania zużycia i sprawności sprzętu.

Kontrola Roczna

Monitorowanie wszystkich kluczowych komponentów placów zabaw, takich jak fundamenty, nawierzchnie i elementy towarzyszące. Weryfikacja zgodności z normami i analiza bezpieczeństwa każdego elementu.

Kontrola Powykonawcza

Sprawdzamy, czy plac zabaw został poprawnie zamontowany i czy jest zgodny z normą PN-EN 1176 przed jego udostępnieniem.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Świętochłowicach

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.