Rodzaje przeglądów technicznych w Bieruniu

Trzy rodzaje kontroli są niezbędne do spełnienia wymogów PN-EN 1176.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Realizowana systematycznie, między 1 a 7 dni, aby identyfikować bieżące niebezpieczeństwa, np. dewastacje czy skażenia powierzchni.

Kontrola Funkcjonalna

Co kwartał, przeprowadza się kontrolę mającą na celu monitorowanie stanu technicznego sprzętu i jego zużycia.

Kontrola Roczna

Kontrola integralnych składników strukturalnych placów zabaw, włączając w to fundamenty, powierzchnię oraz akcesoria. Weryfikacja przestrzegania standardów bezpieczeństwa i ocena bezpieczeństwa każdego elementu.

Kontrola Powykonawcza

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, plac zabaw jest kontrolowany pod kątem spełnienia standardów normy PN-EN 1176 przed otwarciem.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Bieruniu

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.