Rodzaje przeglądów technicznych w Katowicach

Zgodnie z regulacjami PN-EN 1176, konieczne jest wykonanie trzech rodzajów inspekcji.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Przeprowadzona raz na 1-7 dni, ma za zadanie rozpoznawać aktualne kwestie, np. dewastacje lub skażenia powierzchni.

Kontrola Funkcjonalna

Zadaniem tej procedury, realizowanej co jeden do trzech miesięcy, jest weryfikacja stanu technicznego i zużycia sprzętu.

Kontrola Roczna

Inspekcja głównych części konstrukcyjnych placów zabaw, włączając w to podstawy, nawierzchnię i elementy towarzyszące. Ocenianie zgodności z normami i poziomu bezpieczeństwa składników.

Kontrola Powykonawcza

Sprawdzenie placu zabaw przed jego otwarciem zapewnia, że montaż został wykonany prawidłowo i zgodnie z normą PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Katowicach

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.