Rodzaje przeglądów technicznych w Gliwicach

Zgodnie z zaleceniami PN-EN 1176, powinno się przeprowadzić trzy rodzaje inspekcji.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Zadaniem tej czynności, wykonywanej co 1 do 7 dni, jest dostrzeganie aktualnych problemów, na przykład wandalizmu czy zanieczyszczeń.

Kontrola Funkcjonalna

Odbywa się regularnie, co 1-3 miesiące, by monitorować kondycję i zużycie sprzętu.

Kontrola Roczna

Badanie głównych elementów strukturalnych placów zabaw, włączając fundamenty, nawierzchnię i akcesoria. Weryfikacja zgodności z regulacjami i ocena poziomu bezpieczeństwa każdego składnika.

Kontrola Powykonawcza

W ramach kontroli placu zabaw przed jego użyciem sprawdzamy montaż i zgodność z normą PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Gliwicach

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.