Rodzaje przeglądów technicznych w Rudzie Śląskiej

Trzy specyficzne kontrole są wymagane przez standard PN-EN 1176.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Regularnie, między 1 a 7 dni, ta czynność pomaga zauważyć obecne problemy, takie jak dewastacje czy skażenia powierzchni.

Kontrola Funkcjonalna

Cykliczna kontrola, mająca miejsce co kwartał, służąca ocenie zużycia i wydajności sprzętu.

Kontrola Roczna

Audyt głównych komponentów konstrukcyjnych placów zabaw, w tym podstaw, nawierzchni i dodatków. Sprawdzanie zgodności ze standardami i ocena bezpieczeństwa każdego składnika.

Kontrola Powykonawcza

Przed oddaniem placu zabaw do użytku sprawdzamy, czy instalacja i urządzenia są zgodne z normą PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Rudzie Śląskiej

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.