Rodzaje przeglądów technicznych w Częstochowie

Realizując normę PN-EN 1176, należy przeprowadzić trzy specyficzne kontrole.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Regularnie, co 1 do 7 dni, wykonuje się ją, by zidentyfikować obecne wyzwania, takie jak akty wandalizmu lub zanieczyszczenia.

Kontrola Funkcjonalna

Cyklicznie, co 1 do 3 miesięcy, przeprowadzana w celu oceny stanu sprzętu i jego zużycia.

Kontrola Roczna

Weryfikacja podstawowych elementów konstrukcyjnych placów zabaw, takich jak fundamenty, nawierzchnie i dodatki. Sprawdzanie zgodności ze standardami i ocena bezpieczeństwa poszczególnych komponentów.

Kontrola Powykonawcza

Kontrola placu zabaw przed uruchomieniem ma na celu weryfikację poprawności montażu i zgodności z normą PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Częstochowie

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.