Rodzaje przeglądów technicznych w Tychach

Norma PN-EN 1176 określa konieczność przeprowadzenia trzech typów kontroli.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Wykonywana co 1 do 7 dni, jej celem jest wykrycie bieżących zagrożeń, w tym wandalizmu i zanieczyszczeń.

Kontrola Funkcjonalna

Co 1 do 3 miesięcy przeprowadza się tę procedurę, by zweryfikować stan techniczny sprzętu.

Kontrola Roczna

Przeglądanie kluczowych części konstrukcyjnych placów zabaw, włączając fundamenty, powierzchnię i elementy uzupełniające. Ocena zgodności z regulacjami i poziomu bezpieczeństwa poszczególnych elementów.

Kontrola Powykonawcza

Weryfikacja poprawności montażu i zgodności urządzeń z normą PN-EN 1176 to kluczowy etap przed otwarciem placu zabaw.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Tychach

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.