Rodzaje przeglądów technicznych w Tarnowskich Górach

Zgodnie z wymogami PN-EN 1176, konieczne jest przeprowadzenie trzech rodzajów kontroli.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Ta działalność, realizowana co 1 do 7 dni, służy do identyfikacji bieżących zagrożeń, np. dewastacji czy skażenia powierzchni.

Kontrola Funkcjonalna

Kontrola przeprowadzana kwartalnie, skupiająca się na sprawdzaniu stanu sprzętu i jego zużycia.

Kontrola Roczna

Realizacja audytu głównych składników konstrukcji placów zabaw, obejmująca fundamenty, nawierzchnię i elementy uzupełniające. Weryfikacja zgodności z obowiązującymi standardami oraz ocena bezpieczeństwa każdego komponentu.

Kontrola Powykonawcza

Przed zezwoleniem na użytkowanie placu zabaw, jego montaż i urządzenia są szczegółowo sprawdzane pod kątem normy PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Tarnowskich Górach

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.