Rodzaje przeglądów technicznych w Orzeszu

Dla przestrzegania standardów PN-EN 1176, wymagane są trzy formy kontroli.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Odbywa się co 1 do 7 dni, aby wykryć aktualne niebezpieczeństwa, takie jak akty wandalizmu, zanieczyszczenia i inne.

Kontrola Funkcjonalna

Wykonywana regularnie, co 1 do 3 miesiące, w celu oceny wydajności i stanu sprzętu.

Kontrola Roczna

Wykonanie kontroli jakościowej wszystkich ważnych elementów konstrukcyjnych placów zabaw, w tym podstaw, nawierzchni i elementów towarzyszących. Ocena zgodności z normami i bezpieczeństwa poszczególnych części.

Kontrola Powykonawcza

Kontrola zgodności placu zabaw z normą PN-EN 1176 jest niezbędna przed jego udostępnieniem.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Orzeszu

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.