Rodzaje przeglądów technicznych w Zawierciu

Trzy rodzaje kontroli są niezbędne zgodnie z normą PN-EN 1176.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Realizowana co 1-7 dni, ta czynność służy do wykrywania obecnych niebezpieczeństw, w tym akty wandalizmu i zanieczyszczenia.

Kontrola Funkcjonalna

Kontrola ta, realizowana co 1 do 3 miesięcy, służy do sprawdzania stanu technicznego sprzętu.

Kontrola Roczna

Badanie jakościowe głównych elementów konstrukcyjnych placów zabaw, obejmujących fundamenty, powierzchnię i akcesoria. Sprawdzanie zgodności ze standardami i ocena bezpieczeństwa poszczególnych komponentów.

Kontrola Powykonawcza

Kluczowym elementem przed oddaniem placu zabaw do użytkowania jest weryfikacja normy PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Zawierciu

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.