Rodzaje przeglądów technicznych w Zakopanem

Standard PN-EN 1176 wymaga przeprowadzenia trzech rodzajów inspekcji.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Rutynowo wykonuje się ją co 1-7 dni, aby monitorować obecne niebezpieczeństwa, takie jak akty wandalizmu i zanieczyszczenia.

Kontrola Funkcjonalna

Regularnie, co 1-3 miesiące, kontroluje się stabilność i zużycie sprzętu.

Kontrola Roczna

Przeglądanie podstawowych elementów konstrukcyjnych placów zabaw, takich jak fundamenty, nawierzchnie i akcesoria. Ocena zgodności z normami i poziomu bezpieczeństwa każdego komponentu.

Kontrola Powykonawcza

Inspekcja placu zabaw obejmuje sprawdzenie, czy spełnia on wymogi normy PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Zakopanem

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.