Rodzaje przeglądów technicznych w Wieliczce

Realizacja normy PN-EN 1176 wymaga przeprowadzenia trzech rodzajów kontroli.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Wykonywana regularnie, co 1 do 7 dni, ta działalność ma za zadanie rozpoznawać aktualne zagrożenia, w tym akty wandalizmu i zanieczyszczenia.

Kontrola Funkcjonalna

Ta kontrola, realizowana co 1-3 miesiące, ma na celu ocenę stanu i wydajności sprzętu.

Kontrola Roczna

Kontrolowanie kluczowych elementów strukturalnych placów zabaw, obejmujących fundamenty, powierzchnię oraz akcesoria. Sprawdzanie, czy są zgodne z normami i ocena ich bezpieczeństwa.

Kontrola Powykonawcza

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa, plac zabaw jest sprawdzany pod kątem zgodności z normą PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Wieliczce

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.