Rodzaje przeglądów technicznych w Tarnowie

Dla zgodności z PN-EN 1176, należy przeprowadzić trzy rodzaje inspekcji.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Zadaniem tego regularnego działania, odbywającego się co 1 do 7 dni, jest wykrywanie istniejących zagrożeń, np. wandalizmu i zanieczyszczeń.

Kontrola Funkcjonalna

Regularna, kwartalna weryfikacja stabilności i zużycia urządzeń oraz ich części.

Kontrola Roczna

Sprawdzanie kluczowych elementów strukturalnych placów zabaw, w tym podstaw, nawierzchni i elementów dodatkowych. Ocenianie zgodności ze standardami i bezpieczeństwa poszczególnych części.

Kontrola Powykonawcza

Przed oficjalnym otwarciem placu zabaw konieczna jest inspekcja montażu i zgodności z normą PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Tarnowie

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.