Rodzaje przeglądów technicznych w Olkuszu

Dla zgodności z normą PN-EN 1176, trzeba przeprowadzić trzy odmienne kontrole.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Przeprowadzana co 1 do 7 dni, ma na celu identyfikację bieżących zagrożeń, w tym akty wandalizmu, zanieczyszczenia i inne.

Kontrola Funkcjonalna

Rutynowo, co 1-3 miesiące, oceniane są wydajność i zużycie sprzętu.

Kontrola Roczna

Dokładna rewizja wszystkich istotnych komponentów konstrukcji placów zabaw, w tym podstaw, nawierzchni i elementów towarzyszących. Ocena zgodności ze standardami i poziomu bezpieczeństwa.

Kontrola Powykonawcza

Kontrola montażu i zgodności z normą PN-EN 1176 to kluczowy etap przed udostępnieniem placu zabaw.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Olkuszu

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.