Rodzaje przeglądów technicznych w Andrychowie

Dla zgodności z PN-EN 1176, trzy specyficzne kontrole muszą być przeprowadzone.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującym art. 61 pkt. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, osoby zarządzające obiektami, są to m.in: właściciele, zarządcy, szkoły, gminy, powiaty mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów.

Istotnym elementem jest utrzymanie obiektów małej architektury, w tym placów zabaw w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to regularne przeglądy przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Nieprzestrzeganie wymogów jest naruszeniem prawa budowlanego.

Protokół przeglądu

Po kontroli przekazujemy stosowny protokół przeglądu technicznego placu zabaw.

Cena

Oferujemy darmową, indywidualną wycenę przeglądu.

Kontrola Okresowa

Przeprowadzana regularnie co 1 do 7 dni, służy do wykrywania obecnych problemów, takich jak wandalizm czy zanieczyszczenia.

Kontrola Funkcjonalna

Kontrola ta, odbywająca się co 1-3 miesiące, skupia się na ocenie kondycji i zużycia sprzętu.

Kontrola Roczna

Audyt wszystkich ważnych elementów konstrukcyjnych placów zabaw, w tym fundamentów, nawierzchni i elementów pomocniczych. Kontrola zgodności z normami i ocena bezpieczeństwa poszczególnych składników.

Kontrola Powykonawcza

Przed przyjęciem dzieci na nowy plac zabaw, przeprowadzamy szczegółową kontrolę zgodności z normą PN-EN 1176.

Wyślij zapytanie

  Zobacz także w Andrychowie

  Kompleksowe utrzymanie placów zabaw

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu właścicieli i zarządców, oferujemy kompleksowe utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

  Remonty placów zabaw

  Zajmujemy się kompleksowymi remontami oraz renowacjami obiektów rekreacyjnych.

  Naprawa trampolin

  Wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi naprawy trampolin na ogólnodostępnych placach zabaw.